Adatvédelem és cookie-k Az újszerű és élménygazdag böngészés biztosítása érdekében cookie-kat használunk. Az Elfogadom gombra kattintva Ön engedélyezi a cookie-k használatát a weboldalon. Elfogadom.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

amely készült a Thermo Metál Centrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei, partnerei részére a http://nutritionplanet.hu weboldal és webáruház használata kapcsán.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként a működése során ügyfelei, partnerei, a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik Társaságunk honlapján található információk alapján kívánják velünk felvenni a kapcsolatot azzal, illetve a fenti webáruházat meglátogatják, a webáruházban folytatott tevékenységünk alapján:

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában a Thermo Metál Centrum Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Thermo Metál Centrum Kft.), amely társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-275699 szám alatt tartja nyilván. Az Adatkezelő

                Adószáma: 24240217-2-41

                NAIH azonosítója: NAIH-92077

                Telefonszáma: +36 (30) 219 - 9464

                E-mail címe: rutkai.tmckft@gmail.com

                Székhelye: 1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII. em. 42.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Érintett lehet Ön a fenti címen található webáruház és weboldal kapcsán akkor, ha

- a weboldalt, webáruházat meglátogatja,

- a webáruházban tevékenységet végez (pl. a „Kosár”-ba terméket helyez, on-line PayPal-en keresztül, vagy az OTPay alkalmazással fizet stb.),

- a webáruházban regisztrál,

- a webáruházban regisztráció nélkül vásárol,

- a webáruházban regisztrációval vásárol,

- az oldalon található chatfunkciót használja,

- a weboldal adatai alapján minket telefonon megkeres

 

 

Miért és mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy Ön hogyan került velünk kapcsolatba. Társaságunk adatkezelési tevékenységei során az alábbi adatait kezeljük:

I.          Egyszeri információkérés

Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkat megkeresi. Társaságunk a kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhet többletadatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges.

Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha társaságunktól információt kér a személyes adatainak megadása mellett.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli egyszeri információkérés során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során

az Ön által feltett kérdés tartalma

válaszadás

 

Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, és a fenti adatokból nem derül ki, hogy Önnek van-e jogosultsága ezen információ megismerésére, úgy társaságunk Öntől további azonosítót kérhet (megbízólevél számát, tartalmát, meghatalmazást). A többletadatok megadása szintén az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban társaságunk az információkérés teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsát ki, amely szerint az érdemi válaszadás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítjük.

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásáig kezeli, azaz azokat töröljük, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor társaságunk kibocsátja az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatát.

Adattovábbítás az egyszeri információkérés kapcsán nem történik.

Az egyszeri információkérés történhet a webáruház felületén biztosított chat (messenger) kapcsolaton keresztül is, ebben az esetben társaságunk az Ön Facebook-fiókjában nyilvánossá tett információkat láthatja, amennyiben a messenger alkalmazásban az Ön nevére kattintva a Facebook-profilját megtekinti. Messenger útján történő információkérés során az Ön nevét és a kérdés tartalmát kezeljük a kérdés megválaszolásáig.

Az Ön adataihoz egyszeri információkérés során társaságunk alkalmazottainak és ügyvezetőjének van hozzáférése.

II.         Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkhoz valamely, a webáruházban található termékünk megvásárlása céljából egyedi ajánlatkéréssel fordul.

Ajánlatkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha természetes személyként a társaságunktól bármely termékük kapcsán ajánlatot kér, és ennek során személyes adatait megadja.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli ajánlatkérés során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

név

az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő ajánlatot tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani

telefonszám

az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során

e-mail cím

az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során

az Ön által feltett kérdés tartalma

válaszadás

az Ön által megjelölt ajánlatkérés

ajánlatadás

az Ön által megjelölt teljesítési határidő

ajánlatadás

az Ön által megjelölt speciális igények

ajánlatadás

 

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli, azaz azokat töröljük az általunk tett ajánlatban szereplő határidőt követő munkanapon.

Adattovábbítás ajánlatkérés során nem történik.

Az Ön adataihoz ajánlatkérés során társaságunk alkalmazottainak és ügyvezetőjének van hozzáférése.

 

III.        Regisztráció a webáruházba

A regisztráció során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban a regisztráció során az adatait megadja.

Regisztráció során Ön akkor lesz Érintett, ha természetes személyként a webáruház on-line felületén regisztrál.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli regisztráció során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás, továbbá az e-mail cím bejelentkezési felhasználónévként is funkcionál

Jelszó

az Ön azonosítása

Számlázási név

számla kiállítása

Számlázási cím

számla kiállítása

Szállítási név

szerződés teljesítése

Szállítási cím

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: felhasználói szerződés teljesítése. A regisztráció során felhasználói szerződés jön létre, amelyet mi úgy tudunk csak teljesíteni, ha Ön a regisztráció során kért adatait megadja. Ebben az esetben tudja áruházunk többletszolgáltatásait használni.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig. A regisztráció törlését az Érintett kezdeményezheti. A regisztráció törlésre kerül abban az esetben is, ha az Adatkezelő üzleti folyamatai ezt indokolják (profilváltás), avagy a webáruház megszűnik. A regisztráció törléséről az Érintett minden esetben előzetes értesítést kap.

A regisztráció során adatfeldolgozó a tárhelyszolgáltató. A tárhelyszolgáltató adatai:

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

ShopRenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

 

Az adatfeldolgozás célja a webáruház üzemeltetésének biztosítása, módja: a regisztrációt az Érintett közvetlenül a ShopRenter.hu Kft. által üzemeltetett http://nutritionplanet.hu cím alatt található webáruház adatbázisában rögzíti.

A regisztrációs adatok kezelése elektronikusan történik, a ShopRenter.hu Kft. szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken.

A webáruházban történt regisztráció során megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a ShopRenter.hu Kft. rendszergazdája fér hozzá.

IV.        Regisztráció törlése

A regisztráció törlése során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban kapcsán e-mail útján, postai úton vagy ügyfélszolgálatunkon történő személyes megjelenéssel regisztráció törlését kezdeményezi.

Regisztráció törlése során Ön akkor lesz Érintett, ha regisztrációjának megszüntetését kezdeményezi, vagy ha a Szolgáltató az üzleti modell változása (profilváltás) miatt az Ön fiókját is törli.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli regisztráció törlése során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

a törölni kért regisztráció beazonosítása

Törlés oka

statisztika, szolgáltatásunk javítása

 

Az adatkezelés jogalapja: felhasználói szerződés teljesítése. A regisztráció során létrejövő felhasználói szerződésről az Általános Szerződési Feltételek 2. fejezetében olvashat.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törlését követő 5 évig, azaz a felhasználói szerződés megszüntetését követően érvényesíthető polgári jogi igények elévüléséig.

A regisztráció törlése során adatfeldolgozó a tárhelyszolgáltató. A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

ShopRenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

 

Az adatfeldolgozás célja az Ön jogainak érvényesítése, módja: a regisztrációt a Szolgáltató közvetlenül a ShopRenter.hu Kft. által üzemeltetett http://nutritionplanet.hu cím alatt található webáruház adatbázisából törli.

A regisztrációs adatok kezelése elektronikusan történik, a ShopRenter.hu Kft. szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken.

A regisztráció törlése során megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a ShopRenter.hu Kft. rendszergazdája fér hozzá.

V.         Megrendelés leadása a webáruházban

A megrendelés leadása során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban a megrendelés folyamatát kezdeményezi.

Megrendelés során Ön akkor lesz Érintett, ha a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően terméket helyez a Kosárba, vagy regisztráció nélkül az alábbi adatok megadásával vásárlást kezdeményez.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés leadása során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Számlázási név

számla kiállítása

Számlázási cím

számla kiállítása

Szállítási név

szerződés teljesítése

Szállítási cím

szerződés teljesítése

Megrendelt termék megnevezése

szerződés teljesítése

Megrendelt termék darabszáma

szerződés teljesítése

Megrendelt termék egységára, teljes vételára

számla kiállítása

Szállítási mód

szerződés teljesítése

Szállítási díj

számla kiállítása

Megrendelésazonosító

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Befejezetlen megrendelés esetén a megrendelés kezdeményezésétől számított 1 hónap, befejezett megrendelés esetén a rendelés kapcsán kiállított számla kiállításától számított 8 év.

A megrendelés leadása során adattovábbítás történik a tárhelyszolgáltató felé. A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

ShopRenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

 

Az adattovábbítás célja a webáruház üzemeltetésének biztosítása, módja: a megrendelést az Érintett közvetlenül a ShopRenter.hu Kft. által üzemeltetett http://nutritionplanet.hu cím alatt található webáruház adatbázisában rögzíti.

A megrendelés során rögzített adatok kezelése elektronikusan történik, a ShopRenter.hu Kft. szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken.

A webáruházban történt megrendelés során megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a ShopRenter.hu Kft. rendszergazdája fér hozzá.

VI.        Megrendelés leadása telefonon

A megrendelés leadása során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruház adatai alapján telefonon a megrendelés folyamatát kezdeményezi.

Megrendelés során Ön akkor lesz Érintett, ha az alábbi adatok megadásával társaságunk ügyfélszolgálati telefonszámán vásárlást kezdeményez.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés leadása során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Számlázási név

számla kiállítása

Számlázási cím

számla kiállítása

Szállítási név

szerződés teljesítése

Szállítási cím

szerződés teljesítése

Megrendelt termék megnevezése

szerződés teljesítése

Megrendelt termék darabszáma

szerződés teljesítése

Megrendelt termék egységára, teljes vételára

számla kiállítása

Szállítási mód

szerződés teljesítése

Szállítási díj

számla kiállítása

Megrendelésazonosító

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A rendelés kapcsán kiállított számla esedékességétől számított 8 év. Befejezetlen megrendelés leadása telefonon nem lehetséges.

A megrendelés leadása során adattovábbítás nem történik.  

A megrendelés során rögzített adatok kezelése elektronikusan és papír alapon történik, az Adatkezelő saját elektronikus rendszerében, és az Adatkezelő rendelést felvevő alkalmazottja általi megrendelőlapon történő rögzítéssel. A telefonbeszélgetést az Adatkezelő nem rögzíti.

A webáruház adatai alapján telefonon történt regisztráció során megadott adataihoz alkalmazottaink és ügyvezetőnk fér hozzá.

VII.       PayPal vagy OTPay útján történő fizetés a webáruházban

A PayPal vagy OTPay útján történő fizetéshez szükséges adatokat Ön szolgáltatja a megrendelés leadása során részünkre, amikor a termékeket a Kosárba helyezi, illetve akkor, amikor a fizetést kezdeményezi. A tranzakcióazonosítót az egyes fizetésekhez a kiválasztott szolgáltató generálja a fizetési munkamenet során.

E fizetési módok esetén Ön minden esetben Érintett lesz, ha ilyet kezdeményez weboldalunkon keresztül.

Az Adatkezelő a PayPal vagy OTPay fizetés során az alábbi adatokat kezeli:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Név

az Ön azonosítása

Szállítási cím

az Ön azonosítása

Számlázási cím

a fizető személy azonosítása

Telefonszám

kapcsolattartás, illetve OTPay fizetés esetén fizetés lebonyolítása

E-mail cím

fizetés

Fizetendő vételár

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgálatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Ekertv.”) 13/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy a szolgáltató kezelheti azon adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásának technikai lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az Ekertv. ezen rendelkezése nem rögzíti, hogy az adatkezeléshez ilyen esetben az Érintett hozzájárulására van szükség, így amennyiben Ön az on-line fizetést választja weboldalunkon keresztül, úgy az adatok továbbítása a fizetés technikai lebonyolítása érdekében az Ekertv. fent hivatkozott rendelkezése alapján történik meg.

Az adatkezelés időtartama: a PayPal-nál, illetve az OTP Bank Nyrt-nél meghatározott időtartam. Társaságunk az e fizetési módokhoz kapcsolódó bankkártya adatait nem kezeli! Társaságunk az átadott adatokat az átadástól számított 5 évig kezeli.

Adattovábbítás címzettje:

 

Név

Cím

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

OTP Bank Nyrt. Központi Ügyfélkapcsolati Főosztály

1876 Budapest

06 1 3666 000
06 70 3666 000
06 30 3666 000
06 20 3666 000

06 40 3666 000

informacio@otpbank.hu

PayPal Inc.

https://www.paypal.com/hu/selfhelp/home

 

 

 

Az adattovábbítás célja az on-line fizetés lebonyolítása, módja: elektronikusan, SSL titkosítású, biztonságos kapcsolaton keresztül.

A bankkártyás fizetés során társaságunk a bankkártya azonosítóihoz nem fér hozzá, azokat az OTP Bank Nyrt. kezeli az OTPay rendszer keretein belül, valamint a Pay Pal Inc. kezeli a PayPal rendszeren belül.

VIII.      Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés visszaigazolásához szükséges adatokat Ön a megrendelés leadása során szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban on-line, vagy pedig a webáruház adatai alapján telefonon a megrendelés folyamatát kezdeményezi.

Megrendelés visszaigazolása során Ön akkor lesz Érintett, ha társaságunknál vásárlást kezdeményez magánszemélyként.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés visszaigazolása során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Számlázási név

számla kiállítása

Számlázási cím

számla kiállítása

Szállítási név

szerződés teljesítése

Szállítási cím

szerződés teljesítése

Megrendelt termék megnevezése

szerződés teljesítése

Megrendelt termék darabszáma

szerződés teljesítése

Megrendelt termék egységára, teljes vételára

számla kiállítása

Szállítási mód

szerződés teljesítése

Szállítási díj

számla kiállítása

Megrendelés azonosító

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A rendelés kapcsán kiállított számla esedékességétől számított 8 év. Befejezetlen megrendelés leadása telefonon nem lehetséges.

A megrendelés leadása során adattovábbítás történik a tárhelyszolgáltató felé. A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

ShopRenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

 

Az adattovábbítás célja a webáruház üzemeltetésének biztosítása, módja: a megrendelést az Érintett közvetlenül a ShopRenter.hu Kft. által üzemeltetett http://nutritionplanet.hu cím alatt található webáruház adatbázisában rögzíti.

A megrendelés során rögzített adatok kezelése elektronikusan történik, a ShopRenter.hu Kft. szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken.

A webáruházban történt megrendelés során megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a ShopRenter.hu Kft. rendszergazdája fér hozzá.

IX.        Megrendelt termék kiszállítása

A megrendel termék kiszállításához szükséges adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban a megrendelés leadása során a szállítási nevet és címet megadja.

Megrendelt termék kiszállítása során Ön akkor lesz Érintett, ha természetes személyként tőlünk árut rendel, és szállítási névként, címként az Ön adatai kerülnek megadásra.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés leadása során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Értesítési telefonszám

kapcsolattartás

E-mail cím

kapcsolattartás

Szállítási név

szerződés teljesítése

Szállítási cím

szerződés teljesítése

Megrendelt termékek összértéke

szerződés teljesítése

Szállítási mód

szerződés teljesítése

Megrendelés azonosító

szerződés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A rendelés kapcsán kiállított számla esedékességétől számított 8 év.

A megrendelt termék kiszállítása érdekében a fentebbi adatokat átadjuk a kiválasztott szállítási móddal érintett partnerünk, mint adatfeldolgozó részére.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

+36 1 802 0265

info@gls-hungary.com

 

A megrendelés során rögzített adatok kezelése elektronikusan és papír alapon történik, az Adatkezelő saját elektronikus rendszerében, az Adatkezelő által az adatfeldolgozó részére átadott elektronikus felületen, valamint az Adatkezelő által az adatfeldolgozó részére átadott papír alapú szállítólevélen.

A kiszállítás érdekében megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a szállítást végző postai, futárpostai szolgáltató fér hozzá.

X.         Elállás, felmondás

Elállás, felmondás során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunk által üzemeltetett fenti webáruházban, vagy webáruház adatai alapján telefonon rendelt termék kapcsán megkötött adásvételi szerződéstől eláll.

Elállás/felmondás során Ön akkor lesz Érintett, ha az Ön, vagy az Ön cégének képviseletében más személy által rendelt termék kapcsán létrehozandó adásvételi szerződéstől a saját nevében, vagy az Ön cége képviseletében eláll, avagy a szerződést felmondja

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli elállás/felmondás során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

Számlázási név

a rendelés azonosítása

E-mail cím

kapcsolattartás

Szerződéskötés/megrendelés időpontja

a rendelés azonosítása

Átvétel időpontja

a rendelés azonosítása

A fogyasztó neve

a rendelés azonosítása

A fogyasztó címe

a rendelés azonosítása

Bankszámlaszám

ha a vételárat bankszámlaszámra kéri visszatéríteni: a megfizetett összeg visszatérítése

Bankszámla jogosultja

ha a vételárat bankszámlaszámra kéri visszatéríteni: a megfizetett összeg visszatérítése

Számlavezető bank

ha a vételárat bankszámlaszámra kéri visszatéríteni: a megfizetett összeg visszatérítése

Vételár visszatérítésének postacíme

ha a vételárat postacímre kéri visszatéríteni: a megfizetett összeg visszatérítése

 

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog érvényesíthetőségének biztosítása, a Ptk. 6:140. § szerinti elállási, felmondási jog érvényesíthetőségének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év (a Ptk. által meghatározott általános elévülési idő).

Az elállás/felmondás esetén adattovábbítás nem történik.

Az elállás/felmondás során rögzített adatok kezelése elektronikusan, a Szolgáltató saját számítástechnikai eszközein, valamint papír alapon, a Szolgáltató székhelyén történik.

Az elállás/felmondás során megadott adataihoz alkalmazottaink és ügyvezetőnk fér hozzá.

XI.        Számlázás

Társaságunk a tevékenységét a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok keretei között végzi, erre figyelemmel a termékértékesítés kapcsán számlát állítunk ki, amelynek kiállítása, és így az Ön adatai kezelésének jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §.

Számlázás során Ön akkor lesz Érintett, ha a számla az Ön nevére, vagy olyan cég nevére szól, amely cég neve az Ön nevét tartalmazza.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli számlázás során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Számlázási név

számla kiállítása

Számlázási cím

számla kiállítása

Szállítási név

számla kiállítása

Szállítási cím

számla kiállítása

Megrendelt termék megnevezése

számla kiállítása

Megrendelt termék darabszáma

számla kiállítása

Megrendelt termék egységára, teljes vételára

számla kiállítása

Szállítási díj

számla kiállítása

Megrendelésazonosító

számla kiállítása

 

Ezeket az adatokat Társaságunk, mint Adatkezelő a Számvitel tv. rendelkezésének megfelelő őrzési határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 8 évig tárolja.

A számlákban szereplő adatok továbbításra kerülnek a társaságunk könyvelését végző alábbi adatfeldolgozó részére:

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

Precíz-Audit Kft.

4031 Debrecen, István út 17/B. fszt. 1.

+36 52 795560

anzsu.audit@gmail.com

 

Az adattovábbítás jogalapja: a könyvelővel kötött szerződés.

Az adatkezelő az általunk továbbított adatokat a tárgyévi beszámoló elkészítéséig őrzi.

A számlázás érdekében megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a Gyarmati Bt. képviseletében társaságunk könyvelését végző könyvelő fér hozzá.

XII.       Honlapunk meglátogatása

Honlapunkon cookie-kat használunk, amelyek használatának célja a felhasználói élmény biztosítása.

A honlapunkon használt cookie-k:

név

Funkció

Tárolás helye, időtartama, adattovábbítás

_ga

a felhasználó egyedi azonosítása

 

_gat

a Google Analytics és az AdWords összekapcsolása esetén az AdWords konverziós címkéi ezt a cookie-t olvassák,  hacsak a felhasználó ezt le nem tiltja.

 

_gid

a felhasználó egyedi azonosítása

 

auroraNanobarAccepted

ellenőrzi, hogy Ön a cookie-tájékoztatót elfogadta

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig, de legfeljebb 1 évig. A cookie adatokat nem továbbít.

CDSDevice

Intelligens ajánló rendszer, az ajánlataink szegmentálásához.

Az Érintett számítógépén a cookie-k törléséig.

Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.

Ezen cookie használatával szemben Ön tiltakozhat akként, hogy böngészőjében a cookie-t letiltja.

CDSDeviceInformation_SR

Az OrcinusGlobalVersion által kiosztott verziót tárolja

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatot nem továbbít.

CDSSession

Kezeli az oldal munkameneteit. Az oldal megnyitását követő 30 perc inaktivitás utáni aktivitást új munkamenetként észleli.

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatot nem továbbít.

OrcinusGlobalVersion

Intelligens ajánló rendszer, az ajánlataink szegmentálásához.

Az Érintett számítógépén a cookie-k törléséig.

Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.

Ezen cookie használatával szemben Ön tiltakozhat akként, hogy böngészőjében a cookie-t letiltja.

OrcinusGlobalVersionSet

Az OrcinusGlobalVersion által kiosztott verziót tárolja

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatot nem továbbít.

OrcinusTracker

Az OrcinusGlobalVersion által generált egyedi azonosítót tárolja.

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatot nem továbbít.

OrcinusTrackerSession

Kezeli az oldal munkameneteit. Az oldal megnyitását követő 30 perc inaktivitás utáni aktivitást új munkamenetként észleli.

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatot nem továbbít.

PHPSESSID

PHP session azonosító.

Az Érintett számítógépén, a böngésző bezárásáig. A cookie adatot nem továbbít.

optiMonkClient

azt tárolja, hogy Ön mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg a webáruházunkon

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig, de legfeljebb 4 évig. A cookie statisztikai adatokat továbbít az OptiMonk szerverre, amelyek azonban személyes adatokat nem tartalmaznak.

optiMonkSession

észleli, ha Ön az oldalt el kívánja hagyni, és ebben az esetben popupot dob fel, amelyen oldalunk különleges ajánlata szerepel. Az ajánlat nem függ az Ön által korábban meglátogatott oldalak tartalmától, ez társaságunk minden felhasználó számára eljuttatott marketingeszköze

Az Érintett számítógépén, a böngésző bezárásáig.

A cookie adatokat nem továbbít.

optiMonkVisitorAttributes

azt tároljuk, hogy Ön az adott böngészőből milyen termékeket helyezett a Kosárba, illetve a webáruház adatai kerülnek benne rögzítésre.

Az Érintett számítógépén, a cookie-k törléséig. A cookie adatokat nem továbbít.

optiMonkVisitorCart

azt tároljuk, hogy Ön az adott böngészőből milyen termékeket helyezett a Kosárba.

Az Érintett számítógépén, a munkamenet végéig (böngésző bezárásáig). A cookie adatokat nem továbbít.

device

azt tárolja, hogy Ön milyen eszközről nézi a webáruházat. Az ebben tárolt azonosítónak megfelelően tölti be a böngésző az oldalt. Ahhoz szükséges, hogy a reszponzívan kialakított felület mindig arra az eszközre optimalizálva jelenjen meg, amelyről Ön a webáruházat látogatja.

Az Érintett számítógépén, a böngésző bezárásáig. A cookie adatait a webáruház kiolvassa az optimális megjelenítés érdekében, egyéb helyekre adatokat nem továbbít.

 

XIV.     Hírlevél küldése

A hírlevél küldése során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a regisztrációs folyamat során, vagy a regisztráció nélküli megrendelés során bejelöli a hírlevél küldéséhez történő hozzájárulás lehetőségét. Már regisztrált ügyfeleink a fiókadatok között a hírlevelet meg tudják rendelni, illetve le tudják mondani.

Hírlevél küldése során Ön akkor lesz Érintett, ha hozzájáruló nyilatkozatával a hírlevelet megrendeli.

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli hírlevélküldés során:

adat megnevezése

adatkezelés célja

Vezetéknév

az Ön azonosítása

Keresztnév

az Ön azonosítása

E-mail cím

hírlevél küldése

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevél lemondásáig. (Hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.) A hírlevél lemondása történhet a regisztrált ügyfelek fiókadatainál a Hírlevél megrendelése / lemondása opcióra kattintva, postai úton társaságunk székhelyére küldött levéllel, telefonon az ügyfélszolgálatunk felhívásával, illetve e-mail útján az ügyfélszolgálatunk részére küldött e-maillel. A lemondás történhet a hírlevél végén szereplő linkre történő kattintással is.

A hírlevél megrendelése/lemondása során adattovábbítás történik a tárhelyszolgáltató felé. A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név

Székhely

Ügyfélszolgálati telefonszám

E-mail cím

ShopRenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

+36-1/234-5012

info@shoprenter.hu

 

Az adattovábbítás célja a webáruház üzemeltetésének biztosítása, módja: a megrendelést az Érintett közvetlenül a ShopRenter.hu Kft. által üzemeltetett http://nutritionplanet.hu cím alatt található webáruház adatbázisában rögzíti.

A megrendelés során rögzített adatok kezelése elektronikusan történik, a ShopRenter.hu Kft. szerződött partnerei által üzemeltetett szervereken.

A webáruházban történt megrendelés során megadott adataihoz alkalmazottaink, ügyvezetőnk, valamint a ShopRenter.hu Kft. rendszergazdája fér hozzá.

 

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezeljük, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztük külön – nem továbbítjuk.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keresi meg társaságunkat. Társaságunk ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítja, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

 

 

 

Hogyan és hol tároljuk az Ön adatait?

Az adatok tárolására társaságunk székhelyén, illetve az adatfeldolgozóknál kerül sor. A webáruház felületén rögzített adatok tárolása a ShopRenter.hu Kft. által bérelt szervereken történik.

Társaságunk a személyes adatok kezelése során az informatikai és egyéb tárgyi eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy

  1. az arra feljogosítottak számára az adat hozzáférhető legyen,
  2. az adatok hitelessége biztosított legyen,
  3. az adatok változatlansága, avagy módosításának időpontja, oka igazolható legyen,
  4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen az adat,
  5. az arra jogosultak az adatot tudják pontosítani, helyesbíteni,
  6. az adatkezelés minden pontján elszámoltatható, jogossága igazolható legyen.

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz- és vízkárok, a számítógépes kártevők, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A webáruházunk tárhelyét biztosító ShopRenter.hu Kft. partnerein keresztül a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A társaságunk székhelyén adatait elektronikusan, saját számítógépes hálózatainkban, valamint ha ezt jogszabály vagy belső iratkezelési rend indokolja, úgy papír alapon tároljuk. A papír alapon tárolt adatok esetében (számla, papír alapon érkezett és megválaszolt kérdések, panaszok, papír alapon megtett adatszolgáltatások stb.) társaságunk gondoskodik az adatok jogszabályoknak megfelelő védelméről.

 

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

4.1.     Tájékoztatáshoz való jog

                E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

4.2.     Helyesbítéshez való jog

                E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Társaságunk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.

                Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

                Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

4.3.     Törléshez, elfeledtetéshez való jog

                E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

                Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.

                Például Ön kérheti a regisztrációjának törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a törlést követően Önnek az esetleges későbbi megrendelések során újra meg kell adni az adatait, előzőleg már rögzített listából nem választhatja azokat ki, továbbá a korábbi rendeléseivel kapcsolatos információkhoz sem fér hozzá on-line, saját fiókjából.

4.4.     Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

                Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

                Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

                Például ha adásvételi szerződés kötése érdekében bocsátotta rendelkezésünkre adatait, azonban a szerződés mégsem jött létre, így az adatkezelés célja nem valósult meg, az adatkezelés jogellenessé válhat. Azonban ha Ön úgy nyilatkozik, hogy adatait nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra is szerepelnek, ha Ön legközelebb egy újabb adásvétel kapcsán keresi meg társaságunkat, és erre a célra történő adatkezeléssel külön felhatalmazza az adatkezelőt, az adatait már nem kell újra teljes körűen rendelkezésünkre bocsátania, elegendő pusztán azokat, amelyek az Önről tárolt adatok között nem szerepelnek, de a feladat ellátásához feltétlen szükségesek.

                Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

                Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

                A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

                Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

4.5.     Tiltakozás joga

                Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

                A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal adatot nem kezel.

                Az adatkezelő a Google Analytics által rögzített adatokat statisztikai céllal kezeli. Tekintettel arra, hogy ezen adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok Önhöz nem rendelhetők, azokból Ön nem azonosítható be, így nem minősülnek személyes adatnak a GDPR meghatározása értelmében.

4.6.     A társaságunkhoz benyújtható panasz joga

                Amennyiben Ön felénk tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő, avagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult társaságunkhoz panaszt benyújtani.  

                Társaságunk a hozzá érkező, az adatkezelő adatkezelésével összefüggő panaszt legkésőbb 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

                Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő a hozzá érkezett panasz kapcsán intézkedés szükségességét állapítja meg, úgy az intézkedést legkésőbb a kivizsgálást követő 15 napon belül megteszi. Az intézkedésről Önt tájékoztatja.

                A panaszok kezelésének részletes szabályait a honlapunkon található Panaszkezelési szabályzatban olvashatja.

4.7.     Hatósághoz fordulás joga

                Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

                Postacím:            1530 Budapest, Pf.: 5.

                Cím:                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

                Telefon:               +36 1 3911400

                E-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

                Web:                     http://naih.hu

4.8.     Bírósághoz fordulás joga    

                Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Raktárkészlet szűrő
Partnerek

 

Banner
 
 
Masterpass

Top termékek
16.330 Ft 12.248 Ft
10.540 Ft 7.905 Ft
10.410 Ft 7.808 Ft
Kapcsolat/szallitas
Elérhetőség:
Telefon: 0630/2199464
         (8:00-16:00)
Email:
aruhaz@nutritionplanet.hu

 

Facebook
Banner